Épületek

Járja be a római erődöt és tekintse meg az épületek rekonstrukcióját 3D-ben!

A római erőd és az épületek rekonstrukciója 3D-ben

Az Erőd épületeinek bemutatása

7-es épület

Lakó-és gazdasági épület (villa)

8-as épület

Lakó- és/vagy gazdasági épület

9-es épület

Lakó- és/vagy gazdasági épület

10-es épület

Lakó- és/vagy gazdasági épület

11-es épület

Lakó- és/vagy gazdasági épület

12-es épület

Lakó- és/vagy gazdasági épület

13-es épület

Lakó- és/vagy gazdasági épület

14-es épület

Lakóépület (1. fázis); kora keresztény bazilika (2.fázis?, 3. fázis)

15-es épület

Gabonatároló (horreum)

16-os épület

Lakóépület

17-es épület

Lakóépület

18-es épület

Lakóépület / villa

19-es épület

Lakóépület / villa (1./2. fázis)

20-as épület

Lakó- és/vagy gazdasági épület

21-es épület

Funkció: ismeretlen

22-es épület

Diadalív (tetrapylon / quadrifon)

23-es épület

Fürdőépület

24-es épület

Fürdőépület

25-es épület

Villa (1.. fázis); Közigazgatási épület (2. fázis); Palota (3. fázis)

26-os épület

Lakóépület?

27-es épület

Reprezentációs épület

28-as épület

Gazdasági épület?

29-es épület

Gazdasági épület?

I. Északi kapu

II. Nyugati kapu

III. Déli kapu

IV. Délnyugati saroktorony

V. Torony a déli erődfal mentén

VI. Torony a keleti erődfal mentén

1-es épület

Lakó- és/vagy gazdasági épület
Lakó- és/vagy gazdasági épület

Keltezés/építési fázis: 4 század közepe?
Méret: 8 x 13,5 m
Ásatás éve: 1899–1909

Az épületnek csupán az alaprajzát ismerjük a korai, Csák Árpád által vezetett ásatásokból: téglalap alakú, belső osztás nélkül. Keltezése azon alapszik, hogy igazodik az erőd fő tengelyeihez. A vékony alapozások miatt a felmenő falakat könnyű fa-vályogos szerkezettel rekonstruáltuk.

Realisztikus
Alaprajzzal
Alaprajz
previous arrow
next arrow
Lakó- és/vagy gazdasági épület
Lakó- és/vagy gazdasági épület
Keltezés/építési fázis: 4. század közepe? Méret: 16,5 x 17,5 m Ásatás éve: 1899–1909
Realisztikus
Realisztikus
Alaprajzzal
Alaprajzzal
Alaprajz
Alaprajz
previous arrow
next arrow
Shadow

2-es épület

Lakó- és/vagy gazdasági épület
Lakó- és/vagy gazdasági épület

Keltezés/építési fázis: 4 század közepe?
Méret: 8 x 13,5 m
Ásatás éve: 1899–1909

Az épületnek csupán az alaprajzát ismerjük a korai, Csák Árpád által vezetett ásatásokból: téglalap alakú, belső osztás nélkül. Keltezése azon alapszik, hogy igazodik az erőd fő tengelyeihez. A vékony alapozások miatt a felmenő falakat könnyű fa-vályogos szerkezettel rekonstruáltuk.

Realisztikus
Alaprajzzal
Alaprajz
previous arrow
next arrow
Lakó- és/vagy gazdasági épület
Lakó- és/vagy gazdasági épület
Keltezés/építési fázis: 4. század közepe? Méret: 16,5 x 17,5 m Ásatás éve: 1899–1909
Realisztikus
Realisztikus
Alaprajzzal
Alaprajzzal
Alaprajz
Alaprajz
previous arrow
next arrow
Shadow

3-es épület

Közigazgatási épület?
Közigazgatási épület?

Keltezés/építési fázis: 4. sz. közepe
Méret: 28,6 x 20 m
Ásatás éve: 1899–1909; 1973; 2002

Az épület csak részlegesen kutatott, alaprajza nagyrészt kiszerkesztett, középső része a mai főút nyomvanala alatt megsemmisült. A négyszögletes, kelet-nyugati tájolású csarnokot négy oszlop tagolja, ebből csak a két nyugatinak a kör alakú pillére ismert, padlója terrazzóval volt fedett. A keleti oldalon két kis apszis csatlakozott az épülethez. Ezek pozíciója igen meglepő, hiszen inkább azt várnánk, hogy az épület bejárata az itt futó északi-déli főút felé nézett, nem pedig, mint a jelenlegi alaprajz mutatja, nyugatra. Rekonstrukciónk déli fala előtt egy porticust mutat be. Az épület az erőddel egy időben épülhetett, az eddigi kutatások további építési fázisaira nem derítettek fényt. Alaprajza és az erődön belüli helyzete közigazgatási épületre utal.

Realisztikus
Alaprajzzal
Alaprajz
previous arrow
next arrow
Közigazgatási épület?
Közigazgatási épület?
Keltezés/építési fázis: 4. sz. közepe Méret: 28,6 x 20 m Ásatás éve: 1899–1909; 1973; 2002
Realisztikus
Realisztikus
Alaprajzzal
Alaprajzzal
Alaprajz
Alaprajz
previous arrow
next arrow
Shadow

4-es épület

Gabonatároló (horreum; 1. fázis); fogadóterem (aula?; 2. fázis).
Gabonatároló (horreum; 1. fázis); fogadóterem (aula?; 2. fázis).

Keltezés/építési fázis: 4. sz. közepe = 1. fázis / 4.–5 sz. fordulója = 2. fázis
Méret: 56,5 x 23 m
Ásatás éve: 1899–1909; 1969; 2002

1. fázis: Egy kelet-nyugati tájolású, négyszögletes, 22,5 x 30 méteres alaprajzú épület, amelyet helyzete alapján az erőddel egy időben emeltek. Belső terét 20 darab – négy párhuzamos sorban futó – pillér tagolja, melyek egy deszkapadlót tartottak. Mindez gabonatárolóra utal. Az épület keleti homlokzata előtt egy porticus volt.
2. fázis: Legkésőbb a 4.–5. század fordulóján az épületet nyugat felé egy 14 méter széles és maximum 22 méter hosszú csarnokkal bővítették, amelyet nyugaton egy apszis zárt, belső terét pedig négy pillér tagolta. Északon és délen egy-egy – közel szabályos négyszögletű – mellékhajó csatlakozott hozzá. Az épület funkciója kérdéses, az új szárny reprezentációs épületre utal (aula), ami kétségessé teszi, hogy a keleti szárny mint gabonatároló működött volna tovább.

Fázis I. Realisztikus
Fázis I. Alaprajzzal
Fázis I. Alaprajz
Fázis II. Realisztikus
Fázis II. Alaprajzzal
Fázis II. Alaprajz
previous arrow
next arrow
Gabonatároló (horreum; 1. fázis); fogadóterem (aula?; 2. fázis).
Gabonatároló (horreum; 1. fázis); fogadóterem (aula?; 2. fázis).
Keltezés/építési fázis: 4. sz. közepe = 1. fázis / 4.–5 sz. fordulója = 2. fázis Méret: 56,5 x 23 m Ásatás éve: 1899–1909; 1969; 2002
Fázis I. Realisztikus
Fázis I. Realisztikus
Fázis I. Alaprajzzal
Fázis I. Alaprajzzal
Fázis I. Alaprajz
Fázis I. Alaprajz
Fázis II. Realisztikus
Fázis II. Realisztikus
Fázis II. Alaprajzzal
Fázis II. Alaprajzzal
Fázis II. Alaprajz
Fázis II. Alaprajz
previous arrow
next arrow
Shadow

5-ös épület

Lakóépület
Lakóépület

Keltezés/építési fázis: 4. sz. közepe
Méret: 12 x 13,6 m
Ásatás éve: 1899–1909; 1976–1977

Négyszögletes alaprajzú épület az erőd északi kapuja mellett, az észak-déli irányú főút mentén, attól keletre. Az északi helyiség fűtőcsatornával rendelkezett, a két kisebb, dél-nyugati helyiség talán tárolóként vagy műhelyként szolgált. A keleti oldalon ehhez egy zárt udvar csatlakozhatott. A vékony alapozások miatt a felmenő falakat könnyű faszerkezetes-vályogos szerkezettel rekonstruáltuk. Két további építési fázisának alaprajza és keltezése még további kutatásokat igényel, ezért ezeket nem mutattuk be.

Realisztikus
Alaprajzzal
Alaprajz
previous arrow
next arrow
Lakóépület
Lakóépület
Keltezés/építési fázis: 4. sz. közepe Méret: 12 x 13,6 m Ásatás éve: 1899–1909; 1976–1977
Realisztikus
Realisztikus
Alaprajzzal
Alaprajzzal
Alaprajz
Alaprajz
previous arrow
next arrow
Shadow

6-os épület

Lakó-és gazdasági épület (villa)
Lakó-és gazdasági épület (villa)

Keltezés/építési fázis: 4. század közepe
Méret: 12 x 17,5 m
Ásatás éve: 1899–1909

Az épületnek csupán az alaprajzát ismerjük a korai, Csák Árpád által vezetett ásatásokból, amely egy fázisra, egy kis villa épületre utal. Az épület keltezése azon alapszik, hogy igazodik az erőd észak-déli irányú főútjához; közvetlenül az északi kapu mellett fekszik, az onnan induló észak-déli főút mentén. A déli részen voltak a lakóhelyiségek, itt egy T-alakú fűtőcsatornát is feltártak. Az épület közepén egy zárt udvar lehetett, északon pedig egy gazdasági tevékenységekre használt épületszárny állt. A bejárat az udvaron keresztül vezethetett, keletről vagy nyugatról. A vékony alapozások miatt a felmenő falakat könnyű fa-vályogos szerkezettel rekonstruáltuk.

Realisztikus
Alaprajzzal
Alaprajz
previous arrow
next arrow
Lakó-és gazdasági épület (villa)
Lakó-és gazdasági épület (villa)
Keltezés/építési fázis: 4. század közepe Méret: 12 x 17,5 m Ásatás éve: 1899–1909
Realisztikus
Realisztikus
Alaprajzzal
Alaprajzzal
Alaprajz
Alaprajz
previous arrow
next arrow
Shadow

7-es épület

Lakó-és gazdasági épület (villa)
Lakó-és gazdasági épület (villa)

Keltezés/építési fázis: 4. század közepe
Méret: 18 x 16m
Ásatás éve: 1899–1909

Az épületnek csupán az alaprajzát ismerjük a korai, Csák Árpád által vezetett ásatásokból, s ez az alaprajz egy fázisra, egy villa épületre utal. Keltezése azon alapszik, hogy igazodik az erőd északi falához, a 6-os épülettel egy sorban helyezkedik el, tőle nyugatra. Az épület két – észak-déli tájolású – szárnyból áll, mindekettőhöz északon egy kis apszis csatlakozik. Közöttük egy zárt korridor futott. A bejárat ezen keresztül vezetett, feltehetően délről. A keleti oldalon, az apszisos teremben egy T-alakú fűtőcsatorna volt, délre két további helyiség csatlakozott hozzá. A két apszisos északi helyiség szolgálhatott lakótérként, délen pedig a gazdasági helyiségek lehettek.

Realisztikus
Alaprajzzal
Alaprajz
previous arrow
next arrow
Lakó-és gazdasági épület (villa)
Lakó-és gazdasági épület (villa)
Keltezés/építési fázis: 4. század közepe Méret: 18 x 16m Ásatás éve: 1899–1909
Realisztikus
Realisztikus
Alaprajzzal
Alaprajzzal
Alaprajz
Alaprajz
previous arrow
next arrow
Shadow

8-es épület

Lakó-és gazdasági épület (villa)
Lakó-és gazdasági épület (villa)

Keltezés/építési fázis: 4. század közepe
Méret: 14 x 12,5 m
Ásatás éve: 1899–1909; 2002

Az épületnek csupán az alaprajzát ismerjük a korai, Csák Árpád által vezetett ásatásokból, amely egy fázisra, egy villa épületre utal. Keltezése azon alapszik, hogy igazodik az erőd északi falához, a 7-es épülettel egy sorban helyezkedik el, tőle nyugatra. 2002-ben a kerékpárút építése során a délnyugati sarkát újfent feltárták, ami azonban újabb adatokkal nem szolgált. Az épület szárnyai U-alakban vesznek körbe egy udvart. A bejárat ezen keresztül vezethetett délről. Padlófűtésre utaló nyomok nem ismertek. A vékony alapozások miatt a felmenő falakat könnyű fa-vályogos szerkezettel rekonstruáltuk.

Realisztikus
Alaprajzzal
Alaprajz
previous arrow
next arrow
Lakó-és gazdasági épület (villa)
Lakó-és gazdasági épület (villa)
Keltezés/építési fázis: 4. század közepe Méret: 14 x 12,5 m Ásatás éve: 1899–1909; 2002
Realisztikus
Realisztikus
Alaprajzzal
Alaprajzzal
Alaprajz
Alaprajz
previous arrow
next arrow
Shadow

9-es épület

Lakó-és gazdasági épület
Lakó-és gazdasági épület

Keltezés/építési fázis: 4. század közepe?
Méret: 16,5 x 17,5 m
Ásatás éve: 1899–1909

Az épületnek csupán az alaprajzát ismerjük a korai, Csák Árpád által vezetett ásatásokból, amely egy fázisra, egy lakó- és gazdasági épületre utal. Keltezése azon alapszik, hogy az erőd észak-déli főútjához igazodik, tájolása azonban enyhén eltér tőle. A felépítése a 6-os épületéhez hasonló. Így hát vélhetően itt is a déli, tágasabb részen lehettek a lakóhelyiségek, bár fűtőcsatorna nem került elő. Ehhez keleten még egy négyzetes alaprajzú helyiség csatlakozott. Az épület közepén egy zárt udvar lehetett, északon pedig egy gazdasági tevékenységekre használt épületszárny állt. A bejárat az udvaron kersztül vezetett, keletről vagy nyugatról. A vékony alapozások miatt a felmenő falakat könnyű fa-vályogos szerkezettel rekonstruáltuk.

Realisztikus
Alaprajzzal
Alaprajz
previous arrow
next arrow
Lakó-és gazdasági épület
Lakó-és gazdasági épület
Keltezés/építési fázis: 4. század közepe? Méret: 16,5 x 17,5 m Ásatás éve: 1899–1909
Realisztikus
Realisztikus
Alaprajzzal
Alaprajzzal
Alaprajz
Alaprajz
previous arrow
next arrow
Shadow

10-es épület

Lakó-és gazdasági épület
Lakó-és gazdasági épület

Keltezés/építési fázis: 4. század közepe?
Méret: 16,5 x 17,5 m
Ásatás éve: 1899–1909

Az épületnek csupán az alaprajzát ismerjük a korai, Csák Árpád által vezetett ásatásokból, amely egy fázisra, egy lakó- és gazdasági épületre utal. Keltezése azon alapszik, hogy igazodik az erőd észak-déli főútjához, bár tájolása enyhén eltér tőle. Az épület délnyugati részében egy zárt udvart rekonstruáltunk, bejárattal, amelyhez L-alakban csatlakozik maga az épület, északon és keleten. Feltehetően itt is lakó- és gazdasági helyiségek voltak. A vékony alapozások miatt a felmenő falakat könnyű fa-vályogos szerkezettel rekonstruáltuk.

Realisztikus
Alaprajzzal
Alaprajz
previous arrow
next arrow
Lakó-és gazdasági épület
Lakó-és gazdasági épület
Keltezés/építési fázis: 4. század közepe? Méret: 16,5 x 17,5 m Ásatás éve: 1899–1909
Realisztikus
Realisztikus
Alaprajzzal
Alaprajzzal
Alaprajz
Alaprajz
previous arrow
next arrow
Shadow

11-es épület

Lakó-és gazdasági épület
Lakó-és gazdasági épület

Keltezés/építési fázis: 4. század közepe?
Méret: 10 x 19 m
Ásatás éve: 1899–1909

Az épületnek csupán az alaprajzát ismerjük a korai, Csák Árpád által vezetett ásatásokból. Alaprajza a 2-es épülethez hasonlóan téglalap alakú, észak-déli tájolású, és egy belső kelet-nyugat irányú osztófallal rendelkezett. Keltezése azon alapszik, hogy igazodik az erőd észak-déli irányú főútjához; a 3-as épülettől északra állt. A vékony alapozások miatt a felmenő falakat könnyű fa-vályogos szerkezettel rekonstruáltuk.

Realisztikus
Alaprajzzal
Alaprajz
previous arrow
next arrow
Lakó-és gazdasági épület
Lakó-és gazdasági épület
Keltezés/építési fázis: 4. század közepe? Méret: 10 x 19 m Ásatás éve: 1899–1909
Realisztikus
Realisztikus
Alaprajzzal
Alaprajzzal
Alaprajz
Alaprajz
previous arrow
next arrow
Shadow

12-es épület

Lakó-és/vagy gazdasági épület
Lakó-és/vagy gazdasági épület

Keltezés/építési fázis: 4. század közepe?
Méret: 10 x 17 m
Ásatás éve: 1899–1909

Az épületnek csupán az alaprajzát ismerjük a korai, Csák Árpád által vezetett ásatásokból: téglalap alakú, belső osztás nélkül. Keltezése azon alapszik, hogy igazodik az erőd belső tengelyeihez. A vékony alapozások miatt a felmenő falakat könnyű fa-vályogos szerkezettel rekonstruáltuk.

Realisztikus
Alaprajzzal
Alaprajz
previous arrow
next arrow
Lakó-és/vagy gazdasági épület
Lakó-és/vagy gazdasági épület
Keltezés/építési fázis: 4. század közepe? Méret: 10 x 17 m Ásatás éve: 1899–1909
Realisztikus
Realisztikus
Alaprajzzal
Alaprajzzal
Alaprajz
Alaprajz
previous arrow
next arrow
Shadow

13-es épület

Lakó-és/vagy gazdasági épület
Lakó-és/vagy gazdasági épület

Keltezés/építési fázis: 3.-4. sz. fordulója? = 1. fázis / 4. század közepe? = 2. fázis
Méret: 18,5 x 8,5 m / 13.5 x 12 m
Ásatás éve: 1899–1909

1–2. fázis: Az épületnek csupán az alaprajzát ismerjük a korai, Csák Árpád által vezetett ásatásokból, amely két egymáson fekvő alaprajzot mutat. Nem rendelkezünk adatokkal arra nézve, hogy melyik keltezhető korábbra. A téglalap alakú, belső osztás nélküli, kelet-nyugati tájolású épületet mutatjuk itt be mint első, az erőd építése előtti fázist; a négyzet alakú, belső osztású alaprajzot – mivel az jobban igazodik az erőd alaprajzához – a második fázisnak tekintjük, és az erőd építésével egy korszakra tesszük. A vékony alapozások miatt a felmenő falakat könnyű fas-vályogos szerkezettel rekonstruáltuk.

Realisztikus
Fázis I. - Alaprajzzal
Fázis I. - Alaprajz
Fázis II. - Alaprajzzal
Fázis II. - Alaprajz
previous arrow
next arrow
Lakó-és/vagy gazdasági épület
Lakó-és/vagy gazdasági épület
Keltezés/építési fázis: 3.-4. sz. fordulója? = 1. fázis / 4. század közepe? = 2. fázis Méret: 18,5 x 8,5 m / 13.5 x 12 m Ásatás éve: 1899–1909
Realisztikus
Realisztikus
Fázis I. - Alaprajzzal
Fázis I. - Alaprajzzal
Fázis I. - Alaprajz
Fázis I. - Alaprajz
Fázis II. - Alaprajzzal
Fázis II. - Alaprajzzal
Fázis II. - Alaprajz
Fázis II. - Alaprajz
previous arrow
next arrow
Shadow

14-es épület

Lakóépület (1. fázis); kora keresztény bazilika (2.fázis?, 3. fázis)
Lakóépület (1. fázis); kora keresztény bazilika (2.fázis?, 3. fázis)
Fázis I. - Realisztikus
Fázis I. - Realisztikus
Fázis I. - Alaprajzzal
Fázis I. - Alaprajzzal
Fázis I. - Alaprajz
Fázis I. - Alaprajz
Fázis II. - Realisztikus
Fázis II. - Realisztikus
Fázis II. - Alaprajzzal
Fázis II. - Alaprajzzal
Fázis II. - Alaprajz
Fázis II. - Alaprajz
Fázis III. - Realisztikus
Fázis III. - Realisztikus
Fázis III. - Alaprajzzal
Fázis III. - Alaprajzzal
Fázis III. - Alaprajz
Fázis III. - Alaprajz
Fázis III. - Belső tér
Fázis III. - Belső tér
Fázis III. - Belső tér
Fázis III. - Belső tér
previous arrow
next arrow
Lakóépület (1. fázis); kora keresztény bazilika (2.fázis?, 3. fázis)
Lakóépület (1. fázis); kora keresztény bazilika (2.fázis?, 3. fázis)

Keltezés/építési fázis: 4. sz. közepe = 1. fázis; 4./5. század fodulója? = 2. fázis; 6./7. század = 3. fázis
Méret: 28 x 21 m
Ásatás éve: 1899–1909; 1959–1960

1. fázis: A négyszögletes alaprajzú épületet az erőddel egy időben emelhették. Belseje több helyiségből állt, a középsők alatt fűtőcsatorna húzódott. Az ásatások során csupán a falalapozások kerültek elő, a járószintek nem maradtak meg, ezért sem alaprajza, sem felmenő szerkezete nem rekonstruálható pontosan. Kérdéses például, hogy a délnyugati részen L-alakban csatlakozó fal ehhez a fázishoz tartozott-e. További falalapozások arra utalnak, hogy korábban is állt már itt egy épület, amelynek alaprajzát azonban nem lehet rekonstruálni.
2. fázis: Nem lehet tudni, pontosan mikor, de ezt az épületet erősen átalakították. A négyzet alakú központi rész fűtőcsatornáját megszüntették, belső osztását elbontották, terrazzo padlót, nyugat felé pedig egy előcsarnokot (narthex) kapott, ahonnan a bejárata nyílt. Kérdéses marad azonban, hogy a keleti fal menti nagy apszist ehhez a periódushoz köthetjük-e. Ha igen, akkor ezt az épületet tájolása és alaprajza alapján kora keresztény bazilikaként is lehetne értelmezni.
3. fázis: Az épület egy tűzvész után újabb formát kapott, és a 6.–7. században mint kora keresztény bazilika volt használatban. A középső, kelet-nyugati irányú főhajóhoz északon és délen egy-egy valamivel alacsonyabb és keskenyebb mellékhajó csatlakozott. A belső térben ezt a beosztást két párhuzamos, 5–5 kőoszlopot tartó pillérsor tagolta, a padlót terrazzo fedte. Keleten három apszist alakítottak ki, a középső nagyobb ívűt két kisebb fogta közre. Az északi homlokzathoz három félpillért falaztak, dél felől pedig egy kis kápolna csatlakozott hozzá, szintén apszissal. Hasonló alaprajzú kora keresztény templomokat Dalmáciából és a Keletrómai Birodalom balkáni provinciáiból ismerünk. A templomban sírokat is feltártak.

Fázis I. - Realisztikus
Fázis I. - Alaprajzzal
Fázis I. - Alaprajz
Fázis II. - Realisztikus
Fázis II. - Alaprajzzal
Fázis II. - Alaprajz
Fázis III. - Realisztikus
Fázis III. - Alaprajzzal
Fázis III. - Alaprajz
Fázis III. - Belső tér
Fázis III. - Belső tér
previous arrow
next arrow
Shadow

15-ös épület

Gabonatároló (horreum)
Gabonatároló (horreum)
Fázis I. - Realisztikus
Fázis I. - Realisztikus
Fázis I. - Alaprajzzal
Fázis I. - Alaprajzzal
Fázis I. - Alaprajz
Fázis I. - Alaprajz
Fázis II. - Realisztikus
Fázis II. - Realisztikus
Fázis II. - Alaprajzzal
Fázis II. - Alaprajzzal
Fázis II. - Alaprajz
Fázis II. - Alaprajz
Fázis III. - Alaprajz
Fázis III. - Alaprajz
Fázis I. - Belső tér -Metszet
Fázis I. - Belső tér -Metszet
Fázis II. - Belső tér -Metszet
Fázis II. - Belső tér -Metszet
previous arrow
next arrow
Gabonatároló (horreum)
Gabonatároló (horreum)

Keltezés/építési fázis: 4. sz. közepe / 1. fázis; 4.–5. sz.? = 2. fázis; 6.–7. sz. = 3. fázis
Méret: 30 x 50 m
Ásatás éve: 1959-60

1. fázis: Az épületet az erőddel egy időben emelték, közvetlenül a nyugati kapu mellett. Oszlopos előcsarnoka (porticus) pontosan a castrum kelet-nyugati irányú főútjára nyílik. A belső részen négy párhuzamos sorban kőpillérek voltak. Ez az alaprajz gabonatárolóra utal, a pillérek eredetileg egy deszkapadlót tartottak, a megemelt padlószint alatt a levegő keringeni tudott. Így a több szinten, zsákokban tárolt gabona a nedvességtől és a penésztől védve maradt. Az épület a 4. század közepe után leégett. A megszenesedett állapotban ránk maradt árpa-, búza- és rozsmagok a környékbeli mezőgazdaság termelési spektrumára utalnak. A gabona minden bizonnyal a katonai egységek ellátására szolgált. A 4. században nagy számban épültek ilyen „csűrök”, többnyire központi fekvésű, jól védhető településeken.

Fázis I. - Realisztikus
Fázis I. - Alaprajzzal
Fázis I. - Alaprajz
Fázis II. - Realisztikus
Fázis II. - Alaprajzzal
Fázis II. - Alaprajz
Fázis III. - Alaprajz
Fázis I. - Belső tér -Metszet
Fázis II. - Belső tér -Metszet
previous arrow
next arrow
Shadow

16-os épület

Lakóépület
Lakóépület

Keltezés/építési fázis: 3.–4. sz.
Méret: 4,8 x 6,8 m
Ásatás éve: 1972

Az épület téglalap alaprajzú, és egy L-alakú fűtőcsatornával rendelkezik, amihez déleb egy földbe mélyített fűtőkamra csatlakozott. Az épület tájolása északkeleti-délnyugati, vagyis eltér az erőd fő tengelyeitől. Ebből adódóan az épületet az erőd előtti építési fázisra keltezzük. A vékony alapozások könnyű fa-vályogos szerkezetes felmenő falakra utalnak.

Alaprajz
previous arrow
next arrow
Lakóépület
Lakóépület
Keltezés/építési fázis: 3.–4. sz. Méret: 4,8 x 6,8 m Ásatás éve: 1972
Alaprajz
Alaprajz
previous arrow
next arrow
Shadow

17-es épület

Lakóépület
Lakóépület

Keltezés/építési fázis: 4.–5. század
Méret: 11,6 x 6 m
Ásatás éve: 1973

Egy téglalap alaprajzú, kelet-nyugati tájolású lakóépület, a 20-as épülettől keletre. Feltehetően az erőddel egy időben épült. Észak-déli irányú belső osztást mutat. A keleti helyiség padlója alatt T-alakú fűtőcsatorna húzódott. A nyugati részen vagy egy zárt udvar volt, vagy fedett előtér. A vékony alapozások könnyű fa-vályogos szerkezetes felmenő falakra utalnak.

Realisztikus
Alaprajzzal
Alaprajz
previous arrow
next arrow
Lakóépület
Lakóépület
Keltezés/építési fázis: 4.–5. század Méret: 11,6 x 6 m Ásatás éve: 1973
Realisztikus
Realisztikus
Alaprajzzal
Alaprajzzal
Alaprajz
Alaprajz
previous arrow
next arrow
Shadow

18-os épület

Lakóépület / villa
Lakóépület / villa

Keltezés/építési fázis: 4.–5. sz.
Méret: 24 x 17,7 m
Ásatás éve: 1973

Az épület kelet-nyugati tájolású, s az erőd délkeleti felében állt. Bejárata nyugaton volt, a castrum észak-déli főútja felől. A több helyiségből álló villaépületnek minden bizonnyal minimum két építési fázisa volt, de itt most csak a második periódusban mutatjuk be. A bejárat egy hosszúkás, zárt udvarra vezetett, középen egy elágazással észak és dél felé. Északon négyszögletű gazdasági helyiségek lehettek, délen pedig lakószobák. Ezek közt a folyosót valamikor észak felét lezárták. A déli szárny keleten egy padlófűtéses (hypocaustum), apszisos záródású teremben végződött. Az épülethez később délen és keleten egy-egy négyzet alakú helyiséget csatoltak, ezek funkciója nem ismert.

Realisztikus
Alaprajzzal
Alaprajz
previous arrow
next arrow
Lakóépület / villa
Lakóépület / villa
Keltezés/építési fázis: 4.–5. sz. Méret: 24 x 17,7 m Ásatás éve: 1973
Realisztikus
Realisztikus
Alaprajzzal
Alaprajzzal
Alaprajz
Alaprajz
previous arrow
next arrow
Shadow

19-es épület

 Lakóépület / villa (1./2. fázis)
Lakóépület / villa (1./2. fázis)
Fázis I. - Realisztikus
Fázis I. - Realisztikus
Fázis I. - Alaprajzzal
Fázis I. - Alaprajzzal
Fázis I. - Alaprajz
Fázis I. - Alaprajz
Fázis II. - Realisztikus
Fázis II. - Realisztikus
Fázis II. - Alaprajzzal
Fázis II. - Alaprajzzal
Fázis II. - Alaprajz
Fázis II. - Alaprajz
previous arrow
next arrow
Lakóépület / villa (1./2. fázis)
Lakóépület / villa (1./2. fázis)

Keltezés/építési fázis: 4. sz. közepe = 1. fázis / 4.–5 sz. fordulója = 2. fázis
Méret: 20 x 22 m
Ásatás éve: 1951/52; 1974

Az épület az erőd északnyugati sarkában állt, alaprajza trapéz formájú. A helyiségek U-alakban vesznek körbe egy zárt, hosszúkás udvart, ahol a bejárat volt. A keleti oldalon lévő két helyiség döngölt agyagpadlóval gazdasági célokat szolgálhatott, nyugaton és északon pedig a lakó- illetve a reprezentációs terek voltak, amire egy-egy T-alakú fűtőcsatorna utal a terrazzo padló alatt.
1. fázis: Északon egy apszis csatlakozott a fő teremhez, a déli falat pedig kívülről négy félpillér tagolta, a két középső között volt a bejárat.
2. fázis: Északon az apszist lebontották, az északi zárófalat kb. 1 méterrel északabbra húzták meg, és az apszis helyett egy négyszögletes annexet alakítottak ki. Egy további hozzáépítést a délnyugati saroktól nyugatra lehetett megfigyelni.

Fázis I. - Realisztikus
Fázis I. - Alaprajzzal
Fázis I. - Alaprajz
Fázis II. - Realisztikus
Fázis II. - Alaprajzzal
Fázis II. - Alaprajz
previous arrow
next arrow
Shadow

20-as épület

Lakóépület / villa
Lakóépület / villa

Keltezés/építési fázis: 4.–5. sz.
Méret: 15 x 18,8 m
Ásatás éve: 1983

Egy több helyiségből álló villaépület minden bizonnyal minimum két fázisban épült, de itt most csak utolsó periódusában mutatjuk be. A magját egy négyszögletes, 15 x 16 méteres épület képezte, ennek a nyugati felében három helyiség sorakozott: az északiban padlófűtés volt, a középső lehetett a bejárati rész. Kelet felé egy apszis csatlakozott a nagy teremhez, de ezt később építették hozzá. Egy kis négszögletű helyiséget délen szintén később csatoltak az épülethez. A padlót terrazzo fedi. Az épület alaprajza egy lakó-villa épületre utal.

Realisztikus
Alaprajzzal
Alaprajz
previous arrow
next arrow
Lakóépület / villa
Lakóépület / villa
Keltezés/építési fázis: 4.–5. sz. Méret: 15 x 18,8 m Ásatás éve: 1983
Realisztikus
Realisztikus
Alaprajzzal
Alaprajzzal
Alaprajz
Alaprajz
previous arrow
next arrow
Shadow

21-es épület

Funkció: ismeretlen
Funkció: ismeretlen

Keltezés/építési fázis: 4. sz. közepe
Méret: 5 x 4 m
Ásatás éve: 2002

A kerékpárút építése során az épület északkeleti sarkát tárták fel. Teljes alaprajzát nem ismerjük, nyugat felé eső nagyobbik része a mai 71-es út építése során feltehetően elpusztult. Érdekesség, hogy a falalapozások alatt több sorban cölöplyukakat lehetett megfigyelni, ezek a földbe döngött cölöpök nyomai, amelyekkel az alapozásokat erősíthették meg.

Alaprajz
previous arrow
next arrow
Funkció: ismeretlen
Funkció: ismeretlen
Keltezés/építési fázis: 4. sz. közepe Méret: 5 x 4 m Ásatás éve: 2002
Alaprajz
Alaprajz
previous arrow
next arrow
Shadow

22-es épület