Időtérkép

Járja be a római erődöt és tekintse meg az épületek rekonstrukcióját 3D-ben!

A római erőd és az épületek rekonstrukciója 3D-ben

Az Erőd építésének három fázisa – 3D alaprajzok

Fázis I.
Fázis II.
Fázis III.
previous arrow
next arrow
Fázis I.
Fázis I.
Fázis II.
Fázis II.
Fázis III.
Fázis III.
previous arrow
next arrow
Shadow

Az Erőd építésének négy fázisa – alaprajzok

Fázis 0
Fázis I.
Fázis II.
Fázis III.
previous arrow
next arrow
Fázis 0
Fázis 0
Fázis I.
Fázis I.
Fázis II.
Fázis II.
Fázis III.
Fázis III.
previous arrow
next arrow
Shadow

Az Erőd építésének három fázisa – 3D Realisztikus 

Fázis 0
Fázis I.
Fázis II.
Fázis III.
previous arrow
next arrow
Fázis 0
Fázis 0
Fázis I.
Fázis I.
Fázis II.
Fázis II.
Fázis III.
Fázis III.
previous arrow
next arrow
Shadow

Az Erőd építésének négy fázisa – leírás

Az erőd építése előtti időszakot nulladik fázisként jelöljük. Ezt jelenleg a 25-ös épület révén tudjuk keltezni, amelyet a 4. század elején emeltek, és egy villagazdaság főépülete lehetett. A terület további beépítettsége jelenleg még kérdéses, de a környéken komoly mezőgazdasági termelés folyhatott. Az alaprajzon azokat az épületeket mutatjuk be, amelyeknek a tájolása eltér az erőd főtengelyeitől, az azonban nem bizonyított, hogy ezek a villaépülettel egy időben álltak-e vagy még korábban voltak használatban.

A négyszögletes alaprajzú erőd nyugati fala 377, a déli 379, a keleti 388, míg az északi 384 méter hosszú volt és közel 12 méter magas. Az északkeleti sarka csupán kiszerkesztett, ez a rész az erózió által részben megsemmisült, és erősen lejt a Balaton irányába. Három kapuját ismerjük, északon, nyugaton és délen. A keletit, a Balaton felőli oldalon, a szimmetrikus főtengelyekhez igazodva kereshetjük, de ezt ásatással még nem sikerült igazolni. Az erődfalakhoz kívülről 44 kerek torony csatlakozott, magasságuk 15 méter lehetett. A kapukat az erőd belsejében egyenes utak kötötték össze, amelyek középen egy diadalív alatt keresztezték egymást. Az épületek tájolása pontosan igazodik az erőd főútjaihoz, többségüket tehát ebben a fázisban emelték, mint például a két gabonatárolót, vagy a számos lakó- és gazdasági épületet. A 25-ös főépületet a kelet-nyugati főúthoz igazodva építették át. Az erőd a római katonaság ellátásában játszhatott szerepet, az ún. annona militaris rendszer részeként.

Az erőd védrendszerében nem történtek változások, csak a tornyok padlóját és tetőzetét újították meg. Az egyes épületeken azonban megfigyelhetők kisebb átalakítások. Így például a nyugati kapu melletti gabonatárolót egy tűzvész után helyrehozták, belső tere új beosztást kapott, a mellette fekvő kemencebokrot elplanírozták, és  újat emeltek. A másik gabonatárolót az északi kapu mellett nyugat felé bővítették, a fürdőt pedig egy latrinával egészítették ki kelet felé. A 14-es és 19-es épületen is történtek építészeti átalakítások. Bár az említett átépítések a 4.–5. század fordulójára tehetők, az erődöt minden bizonnyal még az 5. század második felében is lakták, és mezőgazdasági központi szerepét is megtartotta.

Az erőd falai és tornyai biztosan álltak még ebben az időszakban is, és védték a castrum lakóit. Azt azonban sok esetben nem tudjuk biztosan, hogy a belső épületek még ebben a korszakban is használatban voltak-e. Így például a 15-ös épület esetében sem, amelynek keleti fala mentén egy kis temető sírjai sorakoztak. Ettől északra ebben a korszakban alakították ki a 14-es épület harmadik fázisát, amely kora keresztény bazilikaként működött, csarnokának oldalhajóiban temetkeztek is. A 25-ös épület szintén új arculatot kapott. Masszív, hosszúkás kőpillérekkel tagolták belső és külső tereit. Ezt a monumentális épületet minden bizonnyal reprezentációs célokra használták. Mindez arra utal, hogy a népvándorlás kori változások ellenére is számolnunk kell egy helybeli lakossággal, amely megőrizte a római hagyományokat, és intenzív kapcsolatban állt a késő ókori központokkal. Az erődöt a 7. század elején hagyta el lakossága. Az épületekben regisztrálható vastag égés- és törmelékrétegek a castrum végét beharangozó katasztrófáról tanúskodnak.

Az Erőd építési fázisai egymásra helyezve

Az Erőd épületeinek elhelyezkedése

Map Live
Lakó- és/vagy gazdasági épület - 01
Keltezés/építési fázis: 4 század közepe? Méret: 8 x 13,5 m Ásatás éve: 1899–1909
Lakó- és/vagy gazdasági épület - 02
Keltezés/építési fázis: 4 század közepe? Méret: 8 x 13,5 m Ásatás éve: 1899–1909
Közigazgatási épület? - 03
Keltezés/építési fázis:4. sz. közepe Méret:28,6 x 20 m Ásatás éve:1899–1909; 1973; 2002
Gabonatároló (horreum; 1. fázis) - 04_01
Keltezés/építési fázis:4. sz. közepe = 1. fázis / 4.–5 sz. fordulója =2. fázis Méret:56,5 x 23 m Ásatás éve:1899–1909; 1969; 2002
Fogadóterem (aula?; 2. fázis) - 04_02
Keltezés/építési fázis:4. sz. közepe = 1. fázis / 4.–5 sz. fordulója =2. fázis Méret:56,5 x 23 m Ásatás éve:1899–1909; 1969; 2002
Lakóépület - 05
Keltezés/építési fázis: 4. sz. közepe Méret:12 x 13,6 m Ásatás éve:1899–1909; 1976–1977
Lakó-és gazdasági épület (villa) - 06
Keltezés/építési fázis: 4. század közepe Méret: 12 x 17,5 m Ásatás éve: 1899–1909
Lakó-és gazdasági épület (villa) - 07
Keltezés/építési fázis:4. század közepe Méret: 18 x 16m Ásatás éve:1899–1909
Lakó-és gazdasági épület (villa) - 08
Keltezés/építési fázis:4. század közepe Méret:14 x 12,5 m Ásatás éve:1899–1909; 2002
Lakó-és gazdasági épület (villa) - 09
Keltezés/építési fázis:4. század közepe Méret: 18 x 16m Ásatás éve:1899–1909
Lakó-és gazdasági épület (villa) - 10
Keltezés/építési fázis:4. század közepe? Méret:16,5 x 17,5 m Ásatás éve:1899–1909
Lakó-és gazdasági épület - 11
Keltezés/építési fázis:4. század közepe? Méret: 10 x 19 m Ásatás éve: 1899–1909
Lakó- és/vagy gazdasági épület - 12
Keltezés/építési fázis: 4. század közepe? Méret: 10 x 17 m Ásatás éve: 1899–1909
Lakó- és/vagy gazdasági épület - 13_01
Keltezés/építési fázis: 3.-4. sz. fordulója? = 1. fázis Méret: 18,5 x 8,5 m / 13.5 x 12 m Ásatás éve: 1899–1909
Lakó- és/vagy gazdasági épület - 13_02
Keltezés/építési fázis: 4. század közepe? = 2. fázis Méret: 18,5 x 8,5 m / 13.5 x 12 m Ásatás éve: 1899–1909
Lakóépület (1. fázis)- 14_01
Keltezés/építési fázis: 4. sz. közepe = 1. fázis; 4./5. század fodulója? = 2. fázis; 6./7. század = 3. fázis Méret: 28 x 21 m Ásatás éve: 1899–1909; 1959–1960
Kora keresztény bazilika (2.fázis?),- 14_02
Keltezés/építési fázis: 4. sz. közepe = 1. fázis; 4./5. század fodulója? = 2. fázis; 6./7. század = 3. fázis Méret: 28 x 21 m Ásatás éve: 1899–1909; 1959–1960
Kora keresztény bazilika (3.fázis),- 14_03
Keltezés/építési fázis: 4. sz. közepe = 1. fázis; 4./5. század fodulója? = 2. fázis; 6./7. század = 3. fázis Méret: 28 x 21 m Ásatás éve: 1899–1909; 1959–1960
Gabonatároló (horreum) - 15
Keltezés/építési fázis: 4. sz. közepe / 1. fázis; 4.–5. sz.? = 2. fázis; 6.–7. sz. = 3. fázis Méret: 30 x 50 m Ásatás éve: 1959-60
Lakóépület - 16
Keltezés/építési fázis: 3.–4. sz. Méret: 4,8 x 6,8 m Ásatás éve: 1972
Lakóépület - 17
Keltezés/építési fázis: 4.–5. század Méret: 11,6 x 6 m Ásatás éve: 1973
Lakóépület / villa- 18
Keltezés/építési fázis: 4.–5. sz. Méret: 24 x 17,7 m Ásatás éve: 1973
Lakóépület / villa (1. fázis) - 19_01
Keltezés/építési fázis: 4. sz. közepe = 1. fázis Méret: 20 x 22 m Ásatás éve: 1951/52; 1974
Lakóépület / villa (2. fázis) - 19_02
Keltezés/építési fázis: 4.–5 sz. fordulója = 2. fázis Méret: 20 x 22 m Ásatás éve: 1951/52; 1974
Lakóépület / villa - 20
Keltezés/építési fázis: 4.–5. sz. Méret: 15 x 18,8 m Ásatás éve: 1983
Ismeretlen - 21
Keltezés/építési fázis: 4. sz. közepe Méret: 5 x 4 m Ásatás éve: 2002
Diadalív (tetrapylon / quadrifon) - 22_01
Keltezés/építési fázis: 4. sz. közepe Méret: 10 x 10 m Ásatás éve: 2002
Diadalív (tetrapylon / quadrifon) - 22_02
Keltezés/építési fázis: 4. sz. közepe Méret: 10 x 10 m Ásatás éve: 2002
Diadalív (tetrapylon / quadrifon) - 22_03
Keltezés/építési fázis: 4. sz. közepe Méret: 10 x 10 m Ásatás éve: 2002
Fürdőépület - 23
Keltezés/építési fázis: 4.–5 sz. fordulója Méret: 17 x 15 m (É. felé kiegészítve) Ásatás éve: 2002
Fürdőépület - 24_01
Keltezés/építési fázis: 4.–5. sz. Méret: 22 x 24 m Ásatás éve: 2009; 2014–2015
Fürdőépület - 24_02
Keltezés/építési fázis: 4.–5. sz. Méret: 22 x 24 m Ásatás éve: 2009; 2014–2015
Villa (1. fázis) - 25_01
Keltezés/építési fázis: 4. sz. eleje = 1. fázis / 4.–5. sz. = 2. Fázis / 6.–7. sz. = 3. fázis Méret: 48 x 103 m + keleti hozzéépítés = 33 x 15 m Ásatás éve: 2009–2017
Közigazgatási épület (2. fázis)- 25_02
Keltezés/építési fázis: 4. sz. eleje = 1. fázis / 4.–5. sz. = 2. Fázis / 6.–7. sz. = 3. fázis Méret: 48 x 103 m + keleti hozzéépítés = 33 x 15 m Ásatás éve: 2009–2017
Palota (3. fázis) - 25_03
Keltezés/építési fázis: 4. sz. eleje = 1. fázis / 4.–5. sz. = 2. Fázis / 6.–7. sz. = 3. fázis Méret: 48 x 103 m + keleti hozzéépítés = 33 x 15 m Ásatás éve: 2009–2017
Lakóépület? - 26
Keltezés/építési fázis: 3.–4. sz. Méret: 8 x 15 m Ásatás éve: 1899–1906; 2002
Reprezentációs épület- 27_01
Keltezés/építési fázis: 4.–5. sz. Méret: 22,5 x 33 m Ásatás éve: 2013–2015
Reprezentációs épület- 27_02
Keltezés/építési fázis: 4.–5. sz. Méret: 22,5 x 33 m Ásatás éve: 2013–2015
Gazdasági épület? - 28
Keltezés/építési fázis: 4.–5. sz. Méret: 14 x 20,5 m Ásatás éve: 1970
Gazdasági épület? - 29
Keltezés/építési fázis: 4.–5. sz. Méret: 12 x 16 m Ásatás éve: 1962
Északi kapu - I - 01
Keltezés/építési fázis: 4. sz. közepe Méret: 9,6 x 7 m (belső torony = propugnaculum); külső átm. 14 m; belső átm. 9 m (kerek tornyok) Ásatás éve: 1971
Északi kapu - I - 02
Keltezés/építési fázis: 4. sz. közepe Méret: 9,6 x 7 m (belső torony = propugnaculum); külső átm. 14 m; belső átm. 9 m (kerek tornyok) Ásatás éve: 1971
Északi kapu - I - 03
Keltezés/építési fázis: 4. sz. közepe Méret: 9,6 x 7 m (belső torony = propugnaculum); külső átm. 14 m; belső átm. 9 m (kerek tornyok) Ásatás éve: 1971
Nyugati kapu - II - 01
Keltezés/építési fázis: 4. sz. közepe Méret: 9,6 x 7 m (belső torony = propugnaculum); külső átm. 14 m; belső átm. 9 m (kerek tornyok) Ásatás éve: 1993/94
Nyugati kapu - II - 02
Keltezés/építési fázis: 4. sz. közepe Méret: 9,6 x 7 m (belső torony = propugnaculum); külső átm. 14 m; belső átm. 9 m (kerek tornyok) Ásatás éve: 1993/94
Déli kapu - III - 01
Keltezés/építési fázis: 4. sz. közepe Méret: 9,6 x 7 m (belső torony = propugnaculum); külső átm. 14 m; belső átm. 9 m (kerek tornyok) Ásatás éve: 1952
Déli kapu - III - 02
Keltezés/építési fázis: 4. sz. közepe Méret: 9,6 x 7 m (belső torony = propugnaculum); külső átm. 14 m; belső átm. 9 m (kerek tornyok) Ásatás éve: 1952
Déli kapu - III - 03
Keltezés/építési fázis: 4. sz. közepe Méret: 9,6 x 7 m (belső torony = propugnaculum); külső átm. 14 m; belső átm. 9 m (kerek tornyok) Ásatás éve: 1952
Délnyugati saroktorony - IV - 01
Keltezés/építési fázis: 4. sz. közepe Méret: külső átm. 19 m; belső átm. 12,6 m (kerek tornyok) Ásatás éve: 1994
Délnyugati saroktorony - IV - 02
Keltezés/építési fázis: 4. sz. közepe Méret: külső átm. 19 m; belső átm. 12,6 m (kerek tornyok) Ásatás éve: 1994
Torony a déli erődfal mentén - V - 01
Keltezés/építési fázis: 4. sz. közepe Méret: külső átm. 14 m; belső átm. 9 m Ásatás éve: 1973
Torony a déli erődfal mentén - V - 02
Keltezés/építési fázis: 4. sz. közepe Méret: külső átm. 14 m; belső átm. 9 m Ásatás éve: 1973
Torony a keleti erődfal mentén - VI - 01
Keltezés/építési fázis: 4. sz. közepe Méret: külső átm. 14 m; belső átm. 9 m Ásatás éve: 1973
Torony a keleti erődfal mentén - VI - 02
Keltezés/építési fázis: 4. sz. közepe Méret: külső átm. 14 m; belső átm. 9 m Ásatás éve: 1973

Az Erőd épületeinek bemutatása

7-es épület

Lakó-és gazdasági épület (villa)

8-as épület

Lakó- és/vagy gazdasági épület

9-es épület

Lakó- és/vagy gazdasági épület

10-es épület

Lakó- és/vagy gazdasági épület

11-es épület

Lakó- és/vagy gazdasági épület

12-es épület

Lakó- és/vagy gazdasági épület

13-es épület

Lakó- és/vagy gazdasági épület

14-es épület

Lakóépület (1. fázis); kora keresztény bazilika (2.fázis?, 3. fázis)

15-es épület

Gabonatároló (horreum)

16-os épület

Lakóépület

17-es épület

Lakóépület

18-es épület

Lakóépület / villa

19-es épület

Lakóépület / villa (1./2. fázis)

20-as épület

Lakó- és/vagy gazdasági épület

21-es épület

Funkció: ismeretlen

22-es épület

Diadalív (tetrapylon / quadrifon)

23-es épület

Fürdőépület

24-es épület

Fürdőépület

25-es épület

Villa (1.. fázis); Közigazgatási épület (2. fázis); Palota (3. fázis)

26-os épület

Lakóépület?

27-es épület

Reprezentációs épület

28-as épület

Gazdasági épület?

29-es épület

Gazdasági épület?

I. Északi kapu

II. Nyugati kapu

III. Déli kapu

IV. Délnyugati saroktorony

V. Torony a déli erődfal mentén

VI. Torony a keleti erődfal mentén

1-es épület

Lakó- és/vagy gazdasági épület
Lakó- és/vagy gazdasági épület

Keltezés/építési fázis: 4 század közepe?
Méret: 8 x 13,5 m
Ásatás éve: 1899–1909

Az épületnek csupán az alaprajzát ismerjük a korai, Csák Árpád által vezetett ásatásokból: téglalap alakú, belső osztás nélkül. Keltezése azon alapszik, hogy igazodik az erőd fő tengelyeihez. A vékony alapozások miatt a felmenő falakat könnyű fa-vályogos szerkezettel rekonstruáltuk.

Realisztikus
Alaprajzzal
Alaprajz
previous arrow
next arrow
Lakó- és/vagy gazdasági épület
Lakó- és/vagy gazdasági épület
Keltezés/építési fázis: 4. század közepe? Méret: 16,5 x 17,5 m Ásatás éve: 1899–1909
Realisztikus
Realisztikus
Alaprajzzal
Alaprajzzal
Alaprajz
Alaprajz
previous arrow
next arrow
Shadow

2-es épület

Lakó- és/vagy gazdasági épület
Lakó- és/vagy gazdasági épület

Keltezés/építési fázis: 4 század közepe?
Méret: 8 x 13,5 m
Ásatás éve: 1899–1909

Az épületnek csupán az alaprajzát ismerjük a korai, Csák Árpád által vezetett ásatásokból: téglalap alakú, belső osztás nélkül. Keltezése azon alapszik, hogy igazodik az erőd fő tengelyeihez. A vékony alapozások miatt a felmenő falakat könnyű fa-vályogos szerkezettel rekonstruáltuk.

Realisztikus
Alaprajzzal
Alaprajz
previous arrow
next arrow
Lakó- és/vagy gazdasági épület
Lakó- és/vagy gazdasági épület
Keltezés/építési fázis: 4. század közepe? Méret: 16,5 x 17,5 m Ásatás éve: 1899–1909
Realisztikus
Realisztikus
Alaprajzzal
Alaprajzzal
Alaprajz
Alaprajz